Klantenservice

Veel gestelde vragen


Bestellen in de webshop

→ Verzendkosten

Bestellingen vanaf € 75,- of meer verzenden we gratis. Voor bestellingen onder de € 75,- betaal je € 7,- verzendkosten.
Past je bestelling door de brievenbus? Dan zijn de verzendkosten € 2,75. 

Na ontvangst van de betaling wordt je bestelling binnen 2 werkdagen aangeboden aan TNT Post of DHL
en afgeleverd op het door jouw aangegeven bezorgadres.

→ Verzendkosten buitenland

Wil je de bestelling laten bezorgen in een ander land dan Nederland? Dan zijn de verzendkosten afhankelijk van het te besteden bedrag bij de Magical Gifts. We kunnen je pakket naar de volgende landen verzenden: België, Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië, Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal en Spanje. Wil je het pakket naar een ander land laten verzenden? Neem dan contact met ons op.

Betaalmethodes

→ Op welke manieren kan ik betalen?

De prijzen van de artikelen zijn inclusief 21% BTW. Na het afronden van de betaling ontvang je per e-mail een bevestiging van jouw bestelling met ordernummer en bestelgegevens.

iDeal

Internetbankieren kan wanneer je rekeninghouder bent bij een van de volgende banken: ABN-AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, SNS Bank, SNS Regio Bank en Triodos Bank.

Creditcard

We accepteren creditcards van American Express, Mastercard en VISA, hiervoor rekenen we 1,8% van het aankoopbedrag. Mocht je besluiten om de bestelling - of een deel hiervan - te annuleren of retour te sturen, storten wij het bedrag binnen 30 dagen terug op jouw creditcard.

PayPal

De bestelling kun je direct via je PayPal-account betalen. Bij retournering of annulering van de bestelling wordt het aankoopbedrag teruggestort op je PayPal-rekening.

Bancontact/Mister Cash

Met Mister Cash kunnen Belgische rekeninghouders online aankopen doen via hun bankpas, hiervoor rekenen we 1,5% van het aankoopbedrag. Belgische klanten die bankieren bij Dexia, Fortis, ING, Fintro, KBC, CBC, AXA Bank en VDK Spaarbank kunnen via Mister Cash/Bancontant eenvoudig betalen bij Magical Gifts.

Bankoverschrijving

Maak je liever het bedrag zelf over? Dat kan ook. Dit kan naar IBAN-rekeningnummer: NL13 ABNA 0800 3352 01 met BIC: ABNANL2A ten name van Magical Gifts. Vergeet niet het ordernummer van je bestelling te vermelden in de omschrijving. Het ordernummer vind je in e-mailbevestiging van je bestelling.

Contant/Pin

Wanneer je een aankoop in de Magical Gifts winkel doet of je online aankoop wilt afhalen dan kun je ook contant, via creditcard (Mastercard, Visa en American Express) en via pin betalen.

De VVV Cadeaubon/card

Wij accepteren zowel in de winkel als online de VVV Cadeaucard.
De “papieren” bon is alleen in de winkel mogelijk.

Magical coins

→ Wat zijn Magical coins?

Magical Coins is het unieke spaarsysteem van Magical Gifts.
Voor iedere besteedde euro in bij de Magical Gifts winkel of de online shop ontvang je één Magical Coin met een waarde van € 0,10

Wanneer je meer dan 100 Magical Coins hebt gespaard, kun je deze inwisselen bij je eerstvolgende aankoop in zowel de Magical Gifts winkel als via de online shop.

Er worden geen Magical Coins gegeven bij kerstornamenten, Magical market en afgeprijsde artikelen.
De gespaarde Magical Coins kun je bij je volgende bestelling inwisselen voor een korting op de aankoop van een artikel. Magical Coins niet inwisselbaar.

Let op!
Nadat je je Magical Coins hebt omgezet naar een kortingscode, dien je de kortingscode binnen één maand te gebruiken.
Na één maand komt de kortingscode te vervallen.

Retourneren & Annuleren

→ Ik heb artikel geleverd gekregen wat ik niet heb besteld. Wat nu?

Wanneer je een niet-besteld artikel hebt ontvangen laat ons dit dan zo snel mogelijk weten via het contactformulier. Wij nemen de verzendkosten voor onze rekening voor het versturen van het juiste artikel.

De kosten voor het retour zenden van het niet-bestelde artikel krijg je vergoed. Wij accepteren de retourzending indien het artikel onbeschadigd, compleet en in ongeopende originele verpakking wordt ontvangen. Een met zorg opengemaakte verpakking wordt door Magical Gifts niet als een beschadigde verpakking beschouwd.

→ Wat zijn de retourvoorwaarden voor aankopen gedaan in de online shop?

Tot 14 dagen na het ontvangen van een online bestelling heb je recht op bedenktijd. Tijdens deze periode heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Je kunt een overeenkomst ontbinden door binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde artikel schriftelijk, telefonisch of via het herroepingsformulier aan Magical Gifts kenbaar te maken dat je een of meerdere producten uit de betreffende online bestelling wilt retourneren. Binnen 14 dagen na dit telefonische of schriftelijk contact met Magical Gifts, dien je het/de betreffende artikel(en) retour te zenden naar Magical Gifts. Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met het artikel en de verpakking.

Wij accepteren de retourzending indien het artikel onbeschadigd, compleet en in ongeopende originele verpakking wordt ontvangen.
Een met zorg opengemaakte verpakking wordt door Magical Gifts niet als een beschadigde verpakking beschouwd.

Magical Gifts behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen indien het artikel door gebruik beschadigd is of er reeds gebruik van is gemaakt. De kosten voor het retourneren van het/de artikel(en) worden niet door ons vergoed.

→ Wat zijn de retourvoorwaarden voor aankopen gedaan in de Magical Gifts winkel?

Je kunt een aangekocht artikel tegen restitutie van de aankoopprijs binnen veertien dagen retourneren. Hiervoor heb je wel de originele kassabon nodig.

Wij accepteren het artikel indien deze onbeschadigd, compleet en in ongeopende originele verpakking wordt ontvangen. Een met zorg opengemaakte verpakking wordt door Magical Gifts niet als een beschadigde verpakking beschouwd.

Magical Gifts behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen indien het artikel door gebruik beschadigd is of er reeds gebruik van is gemaakt.

Voorwaarden

→ Wat zijn de algemene voorwaarden?

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de Magical Gifts zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de Magical Gifts worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de Magical Gifts ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van de Magical Gifts zijn vrijblijvend en de Magical Gifts behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Prijzen en productinformatie zijn onder voorbehoud en aan verandering onderhevig. Magical Gifts is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de informatie op deze site.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Magical Gifts. Magical Gifts is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Magical Gifts dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Een aantal van de producten wordt mogelijk aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro s, inclusief BTW en exclusief behandelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden middels de daardoor beschikbaar gestelde betalingswijzen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Indien Magical Gifts haar vordering ter incasso uitbesteedt (bijvoorbeeld bij overschrijding van de betalingstermijn), bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Magical Gifts om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Magical Gifts gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Magical Gifts.

Artikel 4. Levering

4.1 Voorradige artikelen worden binnen enkele werkdagen na ontvangen betaling verzonden. Vanwege de grote vraag kan het echter voorkomen dat er een wachttijd op een product zit. Bestellingen kunnen in delen verzonden worden indien niet alles direct op voorraad is. Hiervoor worden geen extra verzendkosten gerekend. De door Magical Gifts opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Magical Gifts verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de levering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Magical Gifts geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Magical Gifts garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Magical Gifts daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien (10) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per e-mail, en duidelijk omschreven kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Magical Gifts de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Het verzenden van deze producten geschiedt voor uw eigen rekening, tenzij anders afgesproken.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Magical Gifts te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking (indien aanwezig) niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Magical Gifts, dan wel tussen Magical Gifts en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Magical Gifts, is Magical Gifts niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Magical Gifts.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Magical Gifts ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Magical Gifts gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Magical Giftse kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Wanneer door Magical Gifts gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Magical Gifts deze Voorwaarden soepel toepast.

10.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Magical Gifts in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Magical Gifts vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.3 Magical Gifts is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

→ Wat doet Magical Gifts met mijn gegevens?

Magical Gifts respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Magical Gifts zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling.

Magical Gifts gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als je een bestelling plaatst, hebben we je naam, e-mailadres en afleveradres nodig om je bestelling uit te voeren. Met je toestemming gebruiken wij je gegevens om je te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als je hier niet langer prijs op stelt, kun je je afmelden via je persoonlijke Magical Account.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Je persoonlijke gegevens zijn veilig bij Magical Gifts. Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met je gegevens omgaan. Kortom, je gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Volg ons via